M.G. Sakincali Maddeler

- BU MADDELER SAKINCALIDIR -Antibiyotikler:

Aminoglikozidler, streptomisin, tobramisin
Polimiksinler
Tetrasiklinler
Linkomisin
Klindamisin
Penisilinler, Ampisilin 
Sülfonamidler, Sulfametaksozaol
İmipenem

 
Antikonvülzanlar:
 

Fenitoin
Barbitürat
Benziodiazepin(yüksek doz)
Etosüksimid
Oksazolidinler


 
Psikofarmasötikler:
 

Nöroleptikler
Lityum
Amitriptilin
Amfetamin


 
Kardiyovasküler İlaçlar:
 

Antiaritmikler, lidokain, prokain, kinidin
Beta blokürler
Guanetidin
Ganglion blokürleri 
Benzotiadianzinler
Triheksifenidil

 
Hormon  Preperatları:
 

ACTH 
Oral kontraseptifler
Oksitosin
Tiroksin


 
Anlajezikler, Antiromatizmaller:
 

Morfin türevleri
Kinin
Klorokin
D-penisilamin
Primakin, meflakin


 
Anestezik Maddeler:
 

Eter
Halotan

 
Diğer:
 

İnterferon alfa
Amfetamin
Antikoagülanlar
Karnitin, metokarbamol


paylaşımından dolayı  kuR3a arkadaşıma teşekkür ederim.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: