timoma


 

Timoma nedir?


Timoma, sternum (iman tahtası) kemiğinin arkasında yer alan küçük bir bez olan timus bezinin tümörüdür. Bu bezin görevi, vücutta dolaşarak enfeksiyona karşı savaşan beyaz kan hücrelerini yapmaktır. Timoma hastalığı olanların bağışıklık sistemini ilgilendiren başka hastalıkları olabilir. Bunların en sık görüleni kaslarda güçsüzlük yapan "Miyasteni Gravis" hastalığıdır. Aşağıda timus bezi görülmektedir. 


Bulaşıcı mıdır?


Hayır değildir.


Ne gibi şikayetlere neden olur?


%50-60 ihtimalle hiçbir şikayete neden olmaz. Eğer olur ise, göğüs ağrısı, kısıtlı solunum, geçmeyen öksürük yapabilir. Kaslarda kuvvetsizlik, kilo kaybı, ateş, yorgunluk, gece terlemesi de bu hastalığa özgü olmamakla beraber görülebilir. En çok 40-50 yaşları arasında görülür.


Nasıl anlaşılır?


Kan tahlilleriyle timoma varlığı anlaşılmaz. Ancak eşlik eden hastalıklar varsa bunlar yakalanabilir. Temel tanı yöntemi radyolojiktir. Akciğer grafisinde kitle, kalbin komşuluğunda kendini gösterebilir. Tamamen sternum kemiğinin arkasında kaldıysa akciğer grafisinde görülmeyebilir, bu durumda bilgisayarlı akciğer tomografisi veya akciğer manyetik rezonans görüntüleme yaptırmak gereklidir.

Sternum kemiği arkasında kitle oluşturan diğer tümörlerden de kuşkulanıldığında ayırım yapmak için biyopsi gerekebilir. İğne ile veya açık biyopsi olarak yapılabilir.

                                       ---   timusşekil  ---

                 - A -                                            - B -

 

  

A- ) Akciğer grafisinde kalbin hemen sağında timoma görülmekte(timusPA)

B- ) Bilgisayarlı akciğer tomografisinde timoma görülmekte(timomabt)


Tedavisi nasıldır?


Tedavi, hastalığın yakalandığındaki evresine bağlıdır. Cerrahi, kemoterapi (ilaç tedavisi), radyoterapi (ışın tedavisi) seçeneklerinden biri veya birkaçı hastalığın aşamasına göre değişen sıralarla uygulanır.


Nüksetme ihtimali var mı?
 
 


Tedaviden 10-20 sene sonra bile nüksetme riski olduğundan tedavi sonrası uzun dönem takip gereklidir.

 

 

 

 

kaynak : toraks cerrahisi derneği


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: